SHdir endrer navn til Helsedirektoratet

Sakset fra HOD's sider: "Frå 1. april skiftar Sosial- og helsedirektoratet namn til Helsedirektoratet Kongen i statsråd beslutta 14. mars at Sosial- og helsedirektoratet skal skifte namn til Helsedirektoratet. Namnendringa skuldast at ansvaret for oppgåvene som Sosial- og helsedirektoratet utførde for Arbeids- og inkluderingsdepartementet blei overført til Arbeids- og velferdsdirektoratet 10. mars d.å. Oppgåvene som blei overført er primært fag- og forvaltningsansvaret for økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet, og enkelte andre delar av sosialtenestelova. I tillegg blei ansvaret overført for gjennomføring av enkelte tiltak i regjeringa sin Handlingsplan mot fattigdom."