Referat fra Nirvaco A/S' Brukerforum 20. - 21. mars 2005

Nirvaco Brukerforum ble arrangert på Hurdal Hotell og konferansesenter 20. – 21. mars.
Ca 100 personer var påmeldt, og det ble et vellykket seminar, med mange interessante foredrag og diskusjoner.

Dr. Olafr Steinum og Dr. Gunnar Henriksson innledet med et meget interessant og lærerikt innlegg om ICD10- og kodeproblematikk. Steinum og Henriksson er som kjent de samme leger som står bak en omfattende kursvirksomhet innen kodefagområdet, både i Norge og Sverige, og som hevder at koding utmerket godt kan gjøres av andre enn legene. (Les mer om nytt kodekurs annet sted)

Deretter fikk vi høre om ” Erfaring med sekretærutdanning i Sverige”, et tankevekkende foredrag av Monica Carlsson og Irene Eriksson. På deres arbeidsplass har (utdannede) sekretærer overtatt kodingen, og ingen av legene ønsker seg tilbake til ”gamle dager”, hvor de selv måtte svette over ICD10-boken. Arbeidssparende, effektivt, mer homogen og korrekt koding var konklusjonen.

Dag 1 ble avsluttet med innlegg om erfaring fra grunnkurset i medisinsk koding som ble avsluttet i desember 2004, det første (?) av sitt slag i Norge, - samt paneldebatt, som i noen grad utviklet seg til rene enetaler og partsinnlegg fra visse personer i panelet. Men uansett,- interessant.

Dag 2 startet med KPP, innhenting og bearbeiding av data til KPP-base (datavarehus) via Nimes og Ecomed-programvare. Konklusjonen til Truls Korsgaard var at det er ikke så komplisert som det kan synes. ”Bare sett i gang”.

Katrine Hay fortalte deretter om bruk av NIMES til virksomhetsdata ved Sykehuset Buskerud, samt om direkteregistrering av operasjonskoder i PAS (IMX). Etter å nærmest å ha bodd på operasjonsstua de siste ukene, har Katrine nå fått sving på sakene, og ingen prosedyrekoder blir glemt eller tullet bort av annet personale. Flott.

Siste punkt var ”NIMES status og videreutvikling”. Utviklingssjef Tor-Ivar Lundgren orienterte og informerte i kjent stil om små og store forbedringer som kommer i nærmeste fremtid, bl.a fordeling av DRG-vekt på sykehusopphold til avdelingsopphold (ved fleravdelingsopphold), kalkulering av ”etterslep” (DRG 470-opphold) m.m. Vi gleder oss.

Et vellykket og hyggelig seminar på alle måter.

Klas Karlsson