Rapport IS - 1598 : Helsedirektoratet:

Bedre kvalitet på medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten

Medisinsk koding gir et bilde av selve innholdet i helsetjenesten. Riktig koding er en forutsetning for god og pålitelig informasjon om aktiviteten i helsetjenesten. Helsedirektoratet startet i februar 2007 et samarbeid med de regionale helseforetakene for å fremme kvaliteten på medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har ledet prosjektet gjennom en arbeidsgruppe med representanter fra de fire regionale helseforetakene, Helsedirektoratet og KITH. Rapporten fra prosjektet med konkrete tiltak for å fremme kvaliteten i medisinsk koding er nå publisert og kan lastes ned fra Helsedirektoratet.