PCSI konferansen Ljubljana 5 - 8/10

På DRGforums årsmøte 2004, fikk styret fullmakt til å delta på den årlige PCSI-konferanse, som et ledd i å være oppdatert på hva som skjer i det internasjonale DRG-miljøet.
Årets konferanse ble i år arrangert i Ljubljana i Slovenia. Med unntak av ett medlem, deltok alle styremedlemmene.

På konferansen deltok ca 300 representanter fra 38 land, og en kunne velge mellom 92 innlegg , fordelt på 5 hovedsesjoner og 24 parallellsesjoner.

Under ”Plenary sessions” ble det holdt innlegg om ”tyngre emner”, og som er av mer almenn interesse, som f eks ”Hvordan bruke pasientdata for å undersøke endring i behandlingsbehov for den aldrende befolkning”. For øvrig et meget interessant innlegg, hvor foredragsholders konklusjon var at eldrebølgen ikke vil være så kostbar som mange frykter.

”Parallell sessions” var delt opp i ulike temaer, hvor det kunne være 3-4 innlegg pr tema.
Ofte hadde innleggene en innfallsvinkel basert på forhold fra foredragsholders hjemland.
Norge bidro med 2 innlegg av representanter fra Sintef.

Temaer som ble belyst i ”Parallell sessions” var f eks:

- Kostnadsberegninger og vekter
- Budsjettering og planlegging i helsesektor
- Koding og datakvalitet
- Internasjonale sammenligninger

Mye av det som fremføres blir ofte å betrakte som informasjon om hva som foregår i de enkelte land, og det kan være interessant i seg selv, men en savner kanskje ”en rød tråd”, og en mer ”internasjonal” vinkling på innleggene. Uansett, - det er alltid noe å lære fra andre land.

Et stadig tilbakevendende (og viktig) tema er koding og kodekvalitet. Det er påfallende at mange (land) benytter DRG-systemet til sammenligninger og analyser, i tillegg til eventuell finansiering, men mange innrømmer at konklusjonene kan være usikre pga dårlig kvalitet på kodingen. Dette er et tankekors.

PCSI er kanskje ikke stedet hvor man lærer så mye , men hvor man blir oppdatert på hva som skjer rundt om i verden, samtidig som man kan få med seg noen tips om ymse ting. Det viktigste er heller at man kan man knytte kontakter, både nasjonalt og internasjonalt.

Når man hører om andre lands problemer og løsninger, får en liksom en følelse av at det kanskje ikke er så hakkanes galt hos oss allikevel, til tross for mangler i vårt system også.

For å forstå finansieringssystemet i Nederland bør man helst være medlem i Mensa (de med høy IQ), og det virket som om de som holdt innlegg om dette hadde problemer med å forstå det selv!

Selve arrangementet var det lite å utsette på, og alt fungerte perfekt, kanskje med et lite minus for litt dårlig lyd i plenumssalen. Den store gallamiddagen var en påkostet og eksklusiv seanse, med mat i gourmetklasse, underholding, dans og andre innslag.

Slovenia var nok for de fleste et forholdsvis ukjent land, men viste seg å være et lite, men interessant bekjentskap, som gjerne besøkes igjen. Blant landets severdigheter regnes nordområdet mot alpene, og de store grottene som hovedattraksjonene. Det ble arrangert flere utflukter til disse områdene for de som måtte ha tid og lyst til å se noe annet enn konferansehotellet og Ljubljana sentrum. For øvrig er Slovenia er lite land, ca 35 min på tvers (øst-vest), og ca 25 mil på langs (nord-syd), og sentralt beliggende i forhold til Østerrike, Italia og Kroatia. Veistandarden virket ok, og landsbygda virket ikke så ”nedslitt” som andre tidligere østeuropeiske land, -faktisk var det mange velstelte hus og eiendommer å se, ofte i ”tyrolerstil”. I følge ”vår” taxisjåfør var sommertrafikken formidabel, særlig på motorveien nord-sør, fordi ”alle europeere” skal til Kroatia på badeferie, og det kunne være endeløse køer i juli – august. Å spise ute var behagelig for lommeboka, men priser på klær og sko etc nærmer seg raskt vesteuropeisk nivå. Dette til orientering.

Klas Karlsson