Oppsummering fra svenskenes pasientklassifiseringskonferanse i Stockholm 15-16september

DRGforums leder hadde gleden av å delta på DRGkonferansen i Stocholm 15-16.09.05. Presentasjonene fra konferansen finnes på http://www.sos.se/epc/cpk/konf05/program05.htm

Konferansens hovedspørsmål var "Vet vi vad som görs i Hälso- och sjukvården?"

Konklusjonen var at man vet mest om slutenvård, det er vanskelig å sammenligne annet enn med seg selv, man må se på behandlingskjeder ikke episoder, og det er på tide å få koblet sammen klassifisering, økonomi og kvalitet
Altså ikke helt ulik slike ting som vi sliter med også i Norge.

Men; Sverige har kommet lenger enn oss når det gjelder gruppering av poliklinikk og psykiatri, men Finland kan ha bedre løsning på radiologi enn vår NORAKO-gruppering.
 

Referatet:

Sverige bruker samme grupperingsprogram over hele landet, men har ingen enhetlig finansiering. Hvert län ”gjør som de vil”. Fellesnevner for Stocholms län, Västra Götalandsregionen og Region Skåne i sesjonen om ”DRG i ekonomiska styrmodeller”, var at alle bruker bestiller-utfører modell. Stocholm har DRG-refusjon, Västra Götaregionen har mange ulike måltall som avtales, og Region Skåne har regionsavtaler og DRG-råd

Mats Fernström presenterte DRG-O, eller DRG for poliklinikk.

Svenskene tok i bruk sin første versjon versjon av DRG-O for dagkirurgi og endoskopier i 2003. Å gruppere poliklinikk var ikke uten problemer, spesielt fordi:
” Det fanns ingen heltäckande nationell primärklassifikation för medicinska åtgärder!Utan primärklassifikation - ingen sekundärklassifikation!” Det er et nordisk prosjekt for å innføre DRG på poliklinikk. I Norge har kommet litt lenger enn svenskene med medisinsk prosedyrekodeverk (NCMP) som skal innføres fra 1.jan 2006. Så får vi håpe at NCMP kan bidra til at vi starter med litt bedre utgangspunkt enn svenskene.

Presentasjonen ”Användningsområden för DRG och KPP” av Rikard Lindqvist gir en veldig god oversikt og innføring i hva er KPP og DRG, og hvorfor skal vi bruke det.

Diagnosegransking er aktuelt tema både i Norge og Sverige. Svenskene utdanner sekretærer som koder. Legene dikterer til journal og epikriser, mens sekretærer finner de riktige kodene ut fra hva som er diktert. Altså en litt annen filosofi enn vi hatt i Norge pr. i dag, selv om det er noen sykehus som er på vei over til egne kodere. Egne kodere gir mer enhetlig koding, men behovet for koderevisjon er det fortsatt. For mer informasjon, se foilene fra foredragene på torsdag, kl. 14.00-15.30.

Innen psykiatri har Finland prøvd en tilnærming til DRG. Men hovedutfordringer, eller problemer hvor somatikk og psykiatri er forskjellige er bl.a.: - pasientene har en kronisk tilstand som sjelden blir borte, - definisjon av problemet(-ene) er vanskelige og utydelige, - behandlingen er ressurskrevende og tidkrevende, - kostnadsvariasjonen blir stor.

Til avslutning skulle Urban Jørgensen svare på spørsmålet "Vet vi vad som görs i Hälso- och sjukvården?" Et berettiget spørsmål ut fra alle foredragene de to dagene. Som han sa:

• ”VI VET INTE VAD VI GÖR” (DRG)
• ”VI VET INTE VAD DET KOSTAR” (KPP)
• ”VI VET INTE RESULTATET” ( Nationella kvalitetsregistren) Är det så illa?? Nja, det finns ju undantag

Tänk om
Datasystemen byggdes så man som chef kunde slå på datorn på morgonen och med en klickning få se ”temperaturen” på verksamheten. Och få se just de parametrar som har med verksamhetens mål att göra…

…….. og dette er et hjertesukk som det nok er flere enn meg som slutter seg til.

Vil du se presentajonene fra konferansen, gå inn på http://www.sos.se/epc/cpk/konf05/program05.htm

Sølvi Andresen

Leder DRGforum