NPK Døgn/Dag 8.0.1.0 Patch kan lastes ned

Det er foretatt noen korrigeringer i DRG logikk, samt at det er lagt inn funksjon for å skrive ut databasetabellene i .csv filer. Oppdateringen kan lastes ned fra NPK - Support sidene til venstre her. Senere i vinter vil NPK også for ISF Poliklinikk bli sendt ut på CD. Følg med på Nirvaco og Sosial- og helsedirektoratets sider.