NPK 2008 for døgn- og dagbehandling

NPK 2008 for døgn- og dagbehandling ble sendt ut 20. desember 2007: NPK versjon 8.0.0.0. er lagt ut på NPK Support sidene. Nedlastingspakken inkluderer LesMeg dokument og utsendelsesbrev. Programvaren ble sendt ut på CD 20. desember. CD-en inkluderer tilleggselementer og komponenter for installasjon i sykehusnettverk.