Krav til koding av ikke-kirurgisk kreftbehandling – kurlister og tilsvarende diagnosekoder – 2009

Helsedirektoratet 050209: I regelverket "Innsatsstyrt finansiering 2009" kapittel 3.5 gis retningslinjer for koding av ikke-kirurgisk kreftbehandling. Kurlistene som definerer hvilken hoveddiagnosekode oppholdet skal registreres med er nå oppdatert og er publisert som et vedlegg til regelverket.

Regelverk for Innsatsstyrt finansiering (ISF) henviser fra og med 2009 utelukkende til Nasjonalt register for medikamentell kreftbehandling (NRMB) når det gjelder cytostatikakurer med koder Z51.11-13 og kode Z51.10.

Listen over Z-koder blir revidert i NRMB hver 4. måned.

Det er viktig å påse at pasientens diagnose stemmer med diagnose angitt på kuren i Oncolex, ellers gjelder ikke forhøyet refusjon.

Blant krav til registrering er prosedyrekode, dvs. kur ID som er et 4-sifret tall mellom 0001 og 9999 (for tiden er høyeste kurID 1092).

Se link :

http://www.oncolex.no/