Krav til koding av ikke-kirurgisk kreftbehandling

I regelverket "Innsatsstyrt finansiering 2008" kapittel 3.5 gis retningslinjer for koding av ikke-kirurgisk kreftbehandling. Kurlistene som definerer hvilken hoveddiagnosekode oppholdet skal registreres med er nå oppdatert. Se 'Tillegg til ISF2008' i biblioteket!