Koding av mistenkte, men avkreftede tilfeller av influensa A H1N1

Universitetssykehuset i Oslo og KITH / Helsedirektoratet har hatt en dialog om særskilt koding av influensa A H1N1 - verifisert sykdom, mistenkt sykdom og konsultasjoner med og uten funn, konklusjonen er som følger:

" Helsedirektoratet har vurdert at det ikke er praktisk mulig å innføre en ny nasjonal kode for det formål å registrere mistenkte men avkreftede tilfeller av denne tilstanden på nåværende tidspunkt.

Koden vi eventuelt ville ha opprettet er Z03.80. Hvis en ny kode skulle innføres med umiddelbar virkning, måtte datafiler i systemene på alle sykehus endres, grupperingsprogrammet NPK måtte skrives om, og det måtte gå ut informasjon til alle brukere av koden. Det finnes bare rutiner for å gjøre slike oppdateringer til en fastsatt tid hvert år, og det synes ikke å være grunn til å sette i gang en så omfattende og tidkrevende prosess for denne koden.

Som nevnt, står dere imidlertid fritt til å bruke koden for deres eget formål. Hvis den rapporteres til NPR, vil den bli avvist som ugyldig. Den må derfor ikke stå først i kodelisten ( for hovedtilstand ), da vil hele oppholdet havne i DRG for ugyldig hoveddiagnose.

Etter vanlige kodingsregler i ICD-10 skal heller ikke denne koden brukes for hovedtilstand, men hvis det er stilt en annen diagnose, skal denne settes som hovedtilstand, for eksempel J11.1 Influensa med annen luftveismanifestasjon, uidentifisert virus, J10.1 Influensa med annen luftveissykdom, annet identifisert influensavirus eller J00 Akutt nasofaryngitt (forkjølelse). Om man ikke kan stille noen diagnose, kan eventuelle symptomer kodes i stedet.

Hvis pasienten verken har noen diagnostisert lidelse eller symptom, men kun har vært utsatt for mulig smitte, brukes : Z20.8 Kontakt med og eksposisjon for annen smittsom sykdom. "