ISF 2008

I 2008 inngår også somatisk poliklinisk aktivitet i ISF. Regelverket regulerer refusjoner fra staten på ca. 16,8 milliarder kroner til de regionale helseforetak. Regelverket er gjeldende fra 1.1.2008. Regelverket for ISF 2008 er nå publisert i endelig versjon.I biblioteket finner du i tillegg til endelig versjon en endringslogg, samt DRG-strukturen i tabellformat for inneliggende og poliklinikk.