Informasjonsmøte om Innsatsstyrt finansiering (ISF) for 2010

Informasjonsmøtet er i Helsedirektoratets auditorium, Universitetsgate 2 i Oslo, mandag den 19. oktober kl. 10-14, inklusiv lunsj. På møtet vil følgende temaer bli drøftet:

  • nytt i regelverket 2010
  • samlet ISF-ordning for somatisk spesialisthelsetjeneste
  • nye kostnadsvekter med beregnede konsekvenser.

Målgruppen for møtet er ledere og andre som jobber med finansieringsordningen i de regionale helseforetak og helseforetak.

Påmeldingsfrist er 9. oktober 2009.