Helsestatsbudsjettet og sykehusøkonomi

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) arrangerer sin årlige økonomikonferanse mandag 3. desember i Oslo, denne gang i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet. For mer informasjon se under 'Konferanser'.