Forsiden

07.12.21

 

NY NETTSIDE!!

DRGforum har fått ny nettside: www.drgforum.com

På siden for Aktuelt kan du registrere deg for oppdatering av nyheter og informasjon om konferanser.


Gammel nettside vil være tilgjengelig i en overgangsperiode men vil ikke bli oppdatert.

Neste konferanse avholdes på Scandic Nidelven, 23.- 25. mars 2022. 

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

15.06.20

 

Det er avholdt styremøte i DRG forum  via Skype 12.06.20

Vi har besluttet at det på bakgrunn av coronasituasjonen ikke arrangeres høstkonferanse i 2020.

Årskonferansen 2021 avholdes på Scandic Nidelven, tentativ tid: uke 10.

 

I 2020 vil vi ikke foreta noen omrokkeringer i styret. Styrets sammensetning er som følger:

Styreleder Bente Nessan

Nestleder Ingrid Breder Waller

Kasserer Lill Hind

Styremedlemmer Karina Teisnes, Jørn Erik Ovesen og Åse Karin Snarheim Brynjelsen.

 

Ønsker dere alle en god sommer!

 

_________________________________________________________________________

23.04.20

Vi har fått  noen henvendelser vedr. refusjon av påmeldingsavgiften. 

Da vi tok avgjørelse om avlysning var det dels på grunn av svært mange avmeldinger. Vi hadde en bindende kontrakt med hotellet, og måtte derfor betale fullt ut. I tillegg måtte vi betale G-travel og en del reisekostnader for foredragsholdere som ikke fikk avbestilt kostnadsfritt. Vi har med andre ord ingen som helst mulighet til å betale tilbake deltakeravgiften siden våre kostnader er tilnærmet uforandret.

DRG-forum skal ikke gå med noe stort overskudd. Vi skal ha en sunn økonomi slik at vi ikke får problemer med å inngå avtaler med hoteller eller lignende, men har ikke noe mål om å «tjene» penger. Ingen av oss i styret mottar noen som helst lønn eller godtgjørelse.

Dersom vi ser at overskuddet i år blir større enn beregnet vil dette komme til uttrykk ved lavere deltakeravgift neste år.

 

 

 

_________________________________________________________________________________

12.03.20

 

Hei

 

I og med at vårkonferansen er avlyst vil vi ikke få gjennomført ordinær generalforsamling.

Da vi på nåværende tidspunkt ikke vet om vi vil få gjennomført høstkonferansen velger styret nå å utsette generalforsamlingen 1 år. Det betyr at dette vil bli et ekstraordinært år.

 

Dette betyr at vi driver videre dette året uten at vi har godkjent årsberetning for 2019 eller godkjent budsjett for 2020.

Vi vil heller ikke kunne gjennomføre valg som planlagt. Styret har derfor valgt å forlenge funksjonstid for alle styrets medlemmer med 1 år, slik at de som var på valg i år kommer på valg i 2021 og de øvrige i 2022. Dette for å unngå at hele styret er på valg samtidig med tanke på kontinuitet.

 

Vi vil gjøre interne omrokkeringer i styret på neste styremøte (tentativt mai mnd).

 

Dersom noen har innvendinger mot dette ber vi dere ta kontakt med oss på epost:  post@drgforum.no

 

Vi beklager dette, men håper på forståelse i denne situasjonen!

__________________________________________________________________

 

Avlyst!

11.03.20                                                                                                                                      

 

På grunn av den store smittefaren av Koronaviruset, og at vi har fått svært mange avbestillinger, så har vi i styret besluttet å avlyse konferansen. 

 

Vi håper å kunne få arrangert en konferanse til høsten, når smittefaren forhåpentligvis er endret, og vi ønsker deg velkommen som deltaker der.

                                                     

                                                                                                                                                                                                         

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

09.03.20:  DRG-forum 12. og 13. mars Clarion Hotel Trondheim på Brattøra (Brattørkaia 1)

DRG-forum vil gå som planlagt, men det kan bli enkelte endringer i programmet grunnet den nåværende situasjonen rundt Koronaviruset

Vi jobber med å tilrettelegge overføring av konferansen på Skype. Nærmere informasjon kommer når dette er avklart.

Ved evt avbestilling må det tas direkte kontakt med G-travel: trondheim@gtogether.com

Da det er bindende påmelding er det ingen refusjon av påmeldingsavgiften dersom en ønsker å melde avbud. Se egne retningslinjer fra eget HF om refusjon av utgifter.

 

Vi anbefaler alle deltagere til å følge myndighetenes retningslinjer om god håndhygiene og unngå klemming og håndhilsning.

 

Praktisk informasjon: Flybuss fra Værnes til Hotellet: Kjøp billett på nettsiden til Værnesekspressen eller i egen skranke inne på flyplassen. Det er ikke mulig å kjøpe billett på bussen.

Buss FB75 fra Værnes til endestasjon ved hotellet.

 

 

 

Vedr. koronavirus: Vi har fått  spørsmål om konferansen arrangeres mtp dagens Korona-situasjon. Vi forholder oss til retningslinjer og anbefalinger fra sentrale myndigheter.

 

Konferansen gjennomføres som planlagt. Nettsiden vil bli oppdatert og epost sendt ut dersom dette endrer seg. 

 

 

Vårkonferansen 2020 arrangeres på Clarion hotel, Trondheim 12.og 13. mars.  

 

Program

Påmelding 

              

Konferansepakke inkl. festmiddag og  1 overnatting enkeltrom   kr 5850,-
Konferansepakke inkl.  festmiddag og 1 overnatting dobbeltrom kr 5330,-
Kun dagpakke pr dag  kr 1750,-
Kun festmiddag kr 600,-
Ekstra overnatting onsdag-torsdag enkeltrom kr 1240,-
Ekstra overnatting onsdag-torsdag dobbeltrom kr 720,-

 

 

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen avholdes 12. mars  kl 16.00 på Clarion Hotel, Trondheim

Alle konferansens deltakere er medlem i DRG forum og oppfordres til å delta. 

Se dagsorden og forslag til endring av statutter: 

Dagsorden 

Forslag til endring av statutter 

 

 

 

 

Generalforsamlingen er 12.03.20. Saker til generalforsamlingen meldes innen 03.02.19. post@drgforum.no?subject=Til%20generalforsamling (Send epost)

 Hvert år er 3 styremedlemmer på valg. Valget avholdes på årsmøtet. Forslag til nye kandiadater? post@drgforum.no?subject=forslag%20til%20styremedlemmer (Send epost)

 

 
 
 

__________________________________________________________________________________

Høstkonferansen 2019

Høstkonferansen arrangeres 25.11.19. Registrering åpner kl 0900. Konferansestart kl 0930.

 

 Program  

Påmelding 

 

Direkoratet for e-helse v/Gunhild Rognstad vil svare på innsendte kodespørsmål. Dersom du har noen spørsmå du ønsker svar på ber vi om at du sender de inn til post@drgforum.no (subject: Kodesp%C3%B8rsm%C3%A5l%20til%20h%C3%B8stkonferansen) post@drgforum.no (subject: Kodesp%C3%B8rsm%C3%A5l%20til%20kodeforum) . 
Frist for innsending 11.11.19

 

Pris kr 1950. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

Takk for en fin konferanse i Trondheim!

Det nye styret hadde sitt første styremøte 09.04.19.

Styreleder: Bente Nessan
Nestleder: Ingrid Breder Waller
Kassserer: Lill Irene Hind
Styremedlemmer: Karina Teisnes, Jørn Erik Ovesen og Åse Karin Snarheim Brynjelsen

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Vårkonferansen 2019

Vårkonferansen arrangeres i Trondheim på Scandic Nidelven 18. og 19. mars.  

Program 
 

Påmeldingen er nå stengt. Eventuell etterpåmelding er avhengig av hotellkapasitet. Ta i så fall kontakt per epost post@drgforum.no

OBS! Dersom du har ubetalte fakturaer fra tidligere konferanser vil din påmelding annuleres. I så fall vil du motta egen epost om dette!

 

                                                                                                                                                                             25.01.19

 

 

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen avholdes 18.03.19 kl 15.30 på Scandic Nidelven. 

Alle konferansens deltakere er medlem i DRG forum og oppfordres til å delta. 
                                                                                                                                                                                                                     07.03.19

 

Generalforsamling avholdes i forbindelse med vårkonferansen. Saker til generalforsamling meldes styret snarest på epost post@drgforum.no (subject: til%20Generalforsamling) 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 


 

  Nyttige lenker