Er du interessert i å følge med i logikk-endringene som meldes til nordDRG Forum?

Alle endringsforslag til DRGlogikken som er meldt inn til NordDRG finner du på internett. Her kan du også se hvilke diskusjoner som har vært før endringsforslaget vedtas eller evt forkastes. Det er allerede nå fattet vedtak om en del endringer innen hjertefaget fra 2006. Mer informasjon finner du på denne linken http://www.nordclass.uu.se/verksam/norddrgforum/in...