Endring av navn på diagnosekode

25.06.09 Helsedirektoratet har i samsvar med anbefalinger fra WHO vedtatt at helsehjelp som skyldes Influensa A (H1N1) skal kodes med ICD-kode J09. Se link til KITH sine side:

http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____1145....

25.06.09 Helsedirektoratet har i samsvar med anbefalinger fra WHO vedtatt at helsehjelp som skyldes Influensa A (H1N1) skal kodes med ICD-kode J09. Koden har endret navn og heter nå J09 Influensa som skyldes visse identifiserte influensavirus. Inkl: Influensa A(H1N1) «svineinfluensa» Influensa A(H5N1) «fugleinfluensa» Retningslinjene gjelder fra 1.7.2009. Siden koderegistrene på sykehusene stort sett kun oppdateres ved hvert årsskifte vil vi ikke oppdatere kodeteksten i datfilene i inneværende år. Imidlertid skal koden brukes som angitt over fra 1.7.2009