Dagseminar om NPR-melding (xml-melding) og NCMP m.m:

Seminar for personell som arbeider med datauttak fra PAS, kvalitetssikring og forsendelse av data, ekstern og intern rapportering med utgangspunkt i NPR-data m.fl. avholdt på Gardermoen. Les presentasjonene i biblioteket!