Anbefaling om endelig utbetaling i innsatsstyrt finansiering (ISF) for 2007

Helsedirektoratet anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet å redusere utbetalingene til de regionale helseforetak med ca. 83 millioner kroner i avregningen for 2007.

Helsedirektoratet anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet å redusere utbetalingene til de regionale helseforetak med ca. 83 millioner kroner i avregningen for 2007. Anbefalingen støtter seg til Avregningsutvalgets vurderinger. Aktivitetstall fra 2008 viser at sektoren nå har tatt avregningsutvalgets anbefaling fra 2006 til følge. Det er stor økning i poliklinisk rehabilitering som finansieres gjennom ny ordning i 2008, og tilsvarende nedgang i dagopphold.Se lenke til Helsedirektoratet: http://www.shdir.no/finansieringsordninger/anbefal...