Anbefaling om endelig utbetaling i innsatsstyrt finansiering 2006

Sosial- og helsedirektoratet anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet å redusere utbetalingene til de regionale helseforetak med ca. 88 millioner kroner i avregningen for 2006. Direktoratet mener at utbetalingene for dagrehabilitering må justeres i henhold til gjeldende regelverk for innsatsstyrt finansiering. Anbefalingen støtter seg til Avregningsutvalgets vurderinger.

Les hele artikkelen her:

http://www.shdir.no/finasieringsordninger/fagnytt