Aktuelt

Informasjonsmøte ISF 2008

SHdir hadde informasjonsmøte for helseforetakene angående ISF 2008 10. desember. Du finner en pdf med samtlige presentasjoner i biblioteket!

Regelverk ISF 2008

SHdir har lagt ut en foreløpig versjon av regelverket for ISF2008. Du finner det i biblioteket under: 'Informasjonshefter ISF'.

Oppdatert informasjon

PCSI-konferansen i Venezia ble avholdt 7.-10. november. De fleste presentasjonene ligger nå på konferansens hjemmesider. Socialstyrelsen i Sverige og Nirvaco har lagt ut informasjon om sine kommende konferanser, se under fanen 'Konferanser' for linker til de relevante hjemmesidene!

Anbefaling om endelig utbetaling i innsatsstyrt finansiering 2006

Sosial- og helsedirektoratet anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet å redusere utbetalingene til de regionale helseforetak med ca. 88 millioner kroner i avregningen for 2006. Direktoratet mener at utbetalingene for dagrehabilitering må justeres i henhold til gjeldende regelverk for innsatsstyrt finansiering. Anbefalingen støtter seg til Avregningsutvalgets vurderinger.

Les hele artikkelen her:

http://www.shdir.no/finasieringsordninger/fagnytt

Helsestatsbudsjettet og sykehusøkonomi

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) arrangerer sin årlige økonomikonferanse mandag 3. desember i Oslo, denne gang i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet. For mer informasjon se under 'Konferanser'.

Dagseminar om NPR-melding (xml-melding) og NCMP m.m:

Seminar for personell som arbeider med datauttak fra PAS, kvalitetssikring og forsendelse av data, ekstern og intern rapportering med utgangspunkt i NPR-data m.fl. avholdt på Gardermoen. Les presentasjonene i biblioteket!

Ny kodeveiledning fra KiTH

KiTH har oppdatert kodeveiledningen!

http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____1434....

Denne siden inneholder norsk veilednings- og opplæringsmateriell for ICD-10 i form av nedlastbare filer. Disse representerer samlet gjeldende retningslinjer for koding og erstatter den tidligere Kodeveiledning ICD-10 utgitt i år 2000. Her finnes både oppdatert versjon av Vedlegg 2 Opplæring ICD-10 fra bokutgaven (rosa sider) samt flere temaveiledninger.

PCSI konferansen Ljubljana 5 - 8/10

På DRGforums årsmøte 2004, fikk styret fullmakt til å delta på den årlige PCSI-konferanse, som et ledd i å være oppdatert på hva som skjer i det internasjonale DRG-miljøet.
Årets konferanse ble i år arrangert i Ljubljana i Slovenia. Med unntak av ett medlem, deltok alle styremedlemmene.

På konferansen deltok ca 300 representanter fra 38 land, og en kunne velge mellom 92 innlegg , fordelt på 5 hovedsesjoner og 24 parallellsesjoner.

Under ”Plenary sessions” ble det holdt innlegg om ”tyngre emner”, og som er av mer almenn interesse, som f eks ”Hvordan bruke pasientdata for å undersøke endring i behandlingsbehov for den aldrende befolkning”. For øvrig et meget interessant innlegg, hvor foredragsholders konklusjon var at eldrebølgen ikke vil være så kostbar som mange frykter.

”Parallell sessions” var delt opp i ulike temaer, hvor det kunne være 3-4 innlegg pr tema.
Ofte hadde innleggene en innfallsvinkel basert på forhold fra foredragsholders hjemland.
Norge bidro med 2 innlegg av representanter fra Sintef.

Temaer som ble belyst i ”Parallell sessions” var f eks:

- Kostnadsberegninger og vekter
- Budsjettering og planlegging i helsesektor
- Koding og datakvalitet
- Internasjonale sammenligninger

Mye av det som fremføres blir ofte å betrakte som informasjon om hva som foregår i de enkelte land, og det kan være interessant i seg selv, men en savner kanskje ”en rød tråd”, og en mer ”internasjonal” vinkling på innleggene. Uansett, - det er alltid noe å lære fra andre land.

Et stadig tilbakevendende (og viktig) tema er koding og kodekvalitet. Det er påfallende at mange (land) benytter DRG-systemet til sammenligninger og analyser, i tillegg til eventuell finansiering, men mange innrømmer at konklusjonene kan være usikre pga dårlig kvalitet på kodingen. Dette er et tankekors.

PCSI er kanskje ikke stedet hvor man lærer så mye , men hvor man blir oppdatert på hva som skjer rundt om i verden, samtidig som man kan få med seg noen tips om ymse ting. Det viktigste er heller at man kan man knytte kontakter, både nasjonalt og internasjonalt.

Når man hører om andre lands problemer og løsninger, får en liksom en følelse av at det kanskje ikke er så hakkanes galt hos oss allikevel, til tross for mangler i vårt system også.

For å forstå finansieringssystemet i Nederland bør man helst være medlem i Mensa (de med høy IQ), og det virket som om de som holdt innlegg om dette hadde problemer med å forstå det selv!

Selve arrangementet var det lite å utsette på, og alt fungerte perfekt, kanskje med et lite minus for litt dårlig lyd i plenumssalen. Den store gallamiddagen var en påkostet og eksklusiv seanse, med mat i gourmetklasse, underholding, dans og andre innslag.

Slovenia var nok for de fleste et forholdsvis ukjent land, men viste seg å være et lite, men interessant bekjentskap, som gjerne besøkes igjen. Blant landets severdigheter regnes nordområdet mot alpene, og de store grottene som hovedattraksjonene. Det ble arrangert flere utflukter til disse områdene for de som måtte ha tid og lyst til å se noe annet enn konferansehotellet og Ljubljana sentrum. For øvrig er Slovenia er lite land, ca 35 min på tvers (øst-vest), og ca 25 mil på langs (nord-syd), og sentralt beliggende i forhold til Østerrike, Italia og Kroatia. Veistandarden virket ok, og landsbygda virket ikke så ”nedslitt” som andre tidligere østeuropeiske land, -faktisk var det mange velstelte hus og eiendommer å se, ofte i ”tyrolerstil”. I følge ”vår” taxisjåfør var sommertrafikken formidabel, særlig på motorveien nord-sør, fordi ”alle europeere” skal til Kroatia på badeferie, og det kunne være endeløse køer i juli – august. Å spise ute var behagelig for lommeboka, men priser på klær og sko etc nærmer seg raskt vesteuropeisk nivå. Dette til orientering.

Klas Karlsson

Oppsummering fra svenskenes pasientklassifiseringskonferanse i Stockholm 15-16september

DRGforums leder hadde gleden av å delta på DRGkonferansen i Stocholm 15-16.09.05. Presentasjonene fra konferansen finnes på http://www.sos.se/epc/cpk/konf05/program05.htm

Konferansens hovedspørsmål var "Vet vi vad som görs i Hälso- och sjukvården?"

Konklusjonen var at man vet mest om slutenvård, det er vanskelig å sammenligne annet enn med seg selv, man må se på behandlingskjeder ikke episoder, og det er på tide å få koblet sammen klassifisering, økonomi og kvalitet
Altså ikke helt ulik slike ting som vi sliter med også i Norge.

Men; Sverige har kommet lenger enn oss når det gjelder gruppering av poliklinikk og psykiatri, men Finland kan ha bedre løsning på radiologi enn vår NORAKO-gruppering.
 

Referatet:

Sverige bruker samme grupperingsprogram over hele landet, men har ingen enhetlig finansiering. Hvert län ”gjør som de vil”. Fellesnevner for Stocholms län, Västra Götalandsregionen og Region Skåne i sesjonen om ”DRG i ekonomiska styrmodeller”, var at alle bruker bestiller-utfører modell. Stocholm har DRG-refusjon, Västra Götaregionen har mange ulike måltall som avtales, og Region Skåne har regionsavtaler og DRG-råd

Mats Fernström presenterte DRG-O, eller DRG for poliklinikk.

Svenskene tok i bruk sin første versjon versjon av DRG-O for dagkirurgi og endoskopier i 2003. Å gruppere poliklinikk var ikke uten problemer, spesielt fordi:
” Det fanns ingen heltäckande nationell primärklassifikation för medicinska åtgärder!Utan primärklassifikation - ingen sekundärklassifikation!” Det er et nordisk prosjekt for å innføre DRG på poliklinikk. I Norge har kommet litt lenger enn svenskene med medisinsk prosedyrekodeverk (NCMP) som skal innføres fra 1.jan 2006. Så får vi håpe at NCMP kan bidra til at vi starter med litt bedre utgangspunkt enn svenskene.

Presentasjonen ”Användningsområden för DRG och KPP” av Rikard Lindqvist gir en veldig god oversikt og innføring i hva er KPP og DRG, og hvorfor skal vi bruke det.

Diagnosegransking er aktuelt tema både i Norge og Sverige. Svenskene utdanner sekretærer som koder. Legene dikterer til journal og epikriser, mens sekretærer finner de riktige kodene ut fra hva som er diktert. Altså en litt annen filosofi enn vi hatt i Norge pr. i dag, selv om det er noen sykehus som er på vei over til egne kodere. Egne kodere gir mer enhetlig koding, men behovet for koderevisjon er det fortsatt. For mer informasjon, se foilene fra foredragene på torsdag, kl. 14.00-15.30.

Innen psykiatri har Finland prøvd en tilnærming til DRG. Men hovedutfordringer, eller problemer hvor somatikk og psykiatri er forskjellige er bl.a.: - pasientene har en kronisk tilstand som sjelden blir borte, - definisjon av problemet(-ene) er vanskelige og utydelige, - behandlingen er ressurskrevende og tidkrevende, - kostnadsvariasjonen blir stor.

Til avslutning skulle Urban Jørgensen svare på spørsmålet "Vet vi vad som görs i Hälso- och sjukvården?" Et berettiget spørsmål ut fra alle foredragene de to dagene. Som han sa:

• ”VI VET INTE VAD VI GÖR” (DRG)
• ”VI VET INTE VAD DET KOSTAR” (KPP)
• ”VI VET INTE RESULTATET” ( Nationella kvalitetsregistren) Är det så illa?? Nja, det finns ju undantag

Tänk om
Datasystemen byggdes så man som chef kunde slå på datorn på morgonen och med en klickning få se ”temperaturen” på verksamheten. Och få se just de parametrar som har med verksamhetens mål att göra…

…….. og dette er et hjertesukk som det nok er flere enn meg som slutter seg til.

Vil du se presentajonene fra konferansen, gå inn på http://www.sos.se/epc/cpk/konf05/program05.htm

Sølvi Andresen

Leder DRGforum

Sider